OŚWIATOWE / EDUCATIONAL


KONCEPCJA PROGRAMOWO - PRZESTRZENNA MIĘDZYNARODOWEGO OŚRODKA EDUKACJI I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W OPINOGÓRZE GÓRNEJ (W OPRACOWANIU)


DOBUDOWA PRZEDSZKOLA DO ISTNIEJĄCEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W GLINOJECKU KOŁO CIECHANOWA


MODERNIZACJA I ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA NR5 PRZY ULICY BRONIEWSKIEGO 2 W WOŁOMINIE


TECHNIKUM LOGISTYCZNE W CIECHANOWIE