KULTURY / CULTURE


MUZEUM ROMANTYZMU W OPINOGÓRZE GÓRNEJ - KONCEPCJA DOSTOSOWANIA PIWNICZKI TECHNICZNEJ DO FUNKCJI BIUROWEJ


MUZEUM ROMANTYZMU W OPINOGÓRZE GÓRNEJ - KONCEPCJA DOSTOSOWANIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU OFICYNY DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ


KONCEPCJA BUDOWY CENTRUM KULTURY I SPORTU W REGIMINIE WRAZ Z GMINNĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ


KONCEPCJA REWITALIZACJI GOTYCKIEGO ZAMKU KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH W CIECHANOWIE


PLATFORMA WIDOKOWA WRAZ ZE STANOWISKIEM EKSPOZYCYJNYM RUIN MŁYNA WODNEGO W STRZEGOWIE K. MŁAWY