SAKRALNE 02 / SACRAL 02


KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI PARAFII ŚW. MATEUSZA W ZIELONEJ KOŁO CIECHANOWA


DZWONNICA PRZY KOŚCIELE RZYMSKOKATOLICKIM PARAFII ŚW. MATEUSZA W ZIELONEJ KOŁO CIECHANOWA


KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI FILIALNY POD WEZWANIEM ŚW. ROCHA W SADYKRZU PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W OBRYTEM KOŁO PUŁTUSKA


PRZEBUDOWA PREZBITERIUM W KOŚCIELE RZYMSKOKATOLICKIM PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W OBRYTEM KOŁO PUŁTUSKA