OPIEKI ZDROWOTNEJ / HEALTH CARE


BUDYNEK USŁUG OPIEKI ZDROWOTNEJ (OKULISTYKA) W CIECHANOWIE

CENTRUM MEDYCZNE "ARNICA" W CIECHANOWIE


BUDYNEK USŁUG OPIEKI ZDROWOTNEJ, UL. STRAŻACKA W CIECHANOWIE (PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SŁUŻBY ZDROWIA)


ZESPÓŁ BUDYNKÓW USŁUG OPIEKI ZDROWOTNEJ "ESKULAP" W CIECHANOWIE (PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA)