MIESZKALNE / HOUSING

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO Z POCZĄTKU DWUDZIESTEGO WIEKU WPISANEGO DO EWIDENCJI ZABYTKÓW W CIECHANOWIE, UL. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO. 


BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY W CIECHANOWIE, UL. ŚW. FRANCISZKA (W PROJEKTOWANIU)


BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ W CIECHANOWIE, UL. NADRZECZNA (W PROJEKTOWANIU)


BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY W CIECHANOWIE


BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY W KARGOSZYNIE KOŁO CIECHANOWA


BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY W GĄSKACH KOŁO CIECHANOWA


PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO W CIECHANOWIE


BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY W KAZUNIU BIELANACH


BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY W RUTKACH MARSZEWICACH  KOŁO CIECHANOWA


BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY W CIECHANOWIE


REKONSTRUKCJA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO W CIECHANOWIE


BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY W ŁOMŻY


REKONSTRUKCJA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO W LESZNIE KOŁO PRZASNYSZA


BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY W PODKOWIE LEŚNEJ