OŚWIATOWE / EDUCATIONAL


PROJEKT BUDOWLANY DOBUDOWY BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM W SZULMIERZU - WIZUALIZACJA: ARCH. MICHAŁ STRUPIŃSKI


KONCEPCJA PROGRAMOWO - PRZESTRZENNA ROZBUDOWY BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH PAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ PRZY ULICY WOJSKA POLSKIEGO 51 W CIECHANOWIE - WIZUALIZACJE: ARCH. MICHAŁ STRUPIŃSKI


KONCEPCJA PROGRAMOWO - PRZESTRZENNA CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII PAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ W CIECHANOWIE - WIZUALIZACJE: ARCH. MICHAŁ STRUPIŃSKI

KONCEPCJA PROGRAMOWO - PRZESTRZENNA MIĘDZYNARODOWEGO OŚRODKA EDUKACJI I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W OPINOGÓRZE GÓRNEJ - WIZUALIZACJE: ARCH. MICHAŁ STRUPIŃSKI


DOBUDOWA PRZEDSZKOLA DO ISTNIEJĄCEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W GLINOJECKU KOŁO CIECHANOWA


MODERNIZACJA I ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA NR5 PRZY ULICY BRONIEWSKIEGO 2 W WOŁOMINIE


TECHNIKUM LOGISTYCZNE W CIECHANOWIE

fotografie: Grzegorz Jarczewski